Politica de confidențialitate

Politică de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental InsideHome, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastra cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.
Cine suntem și cum ne puteți contacta
InsideHome este denumirea comercială al S.C. INSIDE HOME COM SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Bulevardul Mircea Voda nr. 36, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40 /11461 /2005, cod unic de inregistrare fiscala RO17735880 (în continuare “InsideHome” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal.
Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra, vă încurajăm să ne contactați la adresa de e-mail office@InsideHome.ro sau prin poștă sau curier la adresa Strada Rabat nr. 11, Sector 1, Bucuresti.
Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dumneavoastra cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastra astfel:
Când vă creați un cont InsideHome, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, număr telefon, data nașterii, adresa de livrare, etc.;
Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.
Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Vom utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal în următoarele scopuri:
1.         Pentru prestarea serviciilor InsideHome în beneficiul dumneavoastra
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei InsideHome;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastra cu privire la comenzile dumneavoastra sau la bunurile InsideHome.
Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între InsideHome și dumneavoastra De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
2.         Pentru marketing
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea  “Cont/Favorite” sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastra, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastra de cumpărător (de ex. produsele adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastra și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastra și nu vă afectează in vreun fel.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastra prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
– Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Abonările mele”;
– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
– Contactarea InsideHome folosind detaliile de contact descrise mai sus.
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastra pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastra
3.         Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei InsideHome față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale.
Cât timp păstrăm datele dumneavoastra cu caracter personal
Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal cât timp aveți un cont pe platforma InsideHome. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
 
Cui transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastra următoarelor categorii de destinatari:
– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca InsideHome;
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastra de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dumneavoastra cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.
Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi PayU. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.
Ce drepturi aveți
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastra cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastra, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastra și dreptul la portabilitatea datelor.
Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dumneavoastra cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului InsideHome. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dumneavoastra
Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastra cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastra de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dumneavoastra
Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.
Drepturi vizate           
Accesul
Puteți să ne cereți să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal, să vă punem la dispoziție o copie a acestor date, să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastra, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea   
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastra cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor       
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
          acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
          v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastra de ștergere a datelor dumneavoastra cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastra de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare
Restricționarea prelucrării datelor    
Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastra aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dumneavoastra cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care avem consimțământul dumneavoastra; sau
          pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile InsideHome sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor
Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
          prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastra sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastra; și prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția         
Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastra în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
 Luarea de decizii automate  
Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastra si/sau este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastra sau se bazează pe consimțământul dumneavoastra explicit.
Plângeri          
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dumneavoastra de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.  
 •          Va reamintim faptul ca ne puteti contacta in orice moment prin transmiterea solicitarii dumneavoastra prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
– prin e-mail la adresa: office@insidehome.ro sau
– prin poștă sau curier la adresa: Strada Rabat nr. 11, Sector 1, Bucuresti.